2התוכנית לקידום כוח אדם טכנולוגי מטעם הטכניון עמוד 8.pdf