חוזר תשלומים להורי תלמידי ביה"ס לשנה"ל תשפ"ג

הורים ותלמידים יקרים !

ברצוננו להביא לידיעתכם פרטים הקשורים בסדרי התשלום של בנכם/בתכם לשנה"ל תשפ"ג לחטיבה העליונה.

המידע כולל את פרטי התשלומים לביה"ס בהתאם לאישור משרד החינוך, החלטות הנהלת ביה"ס ובאישור ועד ההורים המוסדי.

הנושאים והעלויות המובאות לידיעתכם בחוזר זה, הן תולדה של תכנון מדוקדק, שתכליתם להעניק לתלמידינו את הדרוש בתחום הידע, החינוך והתרבות בעלות ריאלית וחסכונית ובהתחשב במצב הכלכלי, וזאת מבלי לגרוע בשירותים הניתנים לתלמיד ולהמשך חיזוק התלמידים וטיפוח המצוינות.

הישגי בית הספר הגבוהים בשנים האחרונות הינם תוצאה של השקעה רצינית בהקטנת מספר התלמידים בכיתות, בשעות לימוד, בתגבורים ובשיעורי עזר וכן בפיתוח ובשיפור מגמות חדשות וייחודיות, פתיחת כיתות לימוד ממוחשבות, הוספת מחשוב מתקדם, ספריה מקצועית ומודרנית, וכל זאת במטרה לקדם את איכות ההוראה בכל המקצועות ולהעלות את סיכויי ההצלחה במבחני הבגרות. בנוסף מבצע ביה"ס מדי שנה עבודות פיתוח וטיפוח סביבתי, התקנת מזגנים, ע"פ הצורך, בכל הכיתות והמגמות המקצועיות לרווחתם של תלמידי ביה"ס.

לשנה"ל תשפ"ג ביה"ס מציב לעצמו יעדים ומטרות נוספות בתחום הפדגוגי, החינוכי והערכי.

מחד שיפור האקלים החינוכי, חיזוק החוסן ותחושת המוגנות של התלמידים, ומאידך העלאת אחוזי הזכאות בבחינות הבגרות וזאת במקביל להמשך פיתוחו וקידומו של ביה"ס.

הנהלת ביה"ס בשיתוף ועד ההורים המוסדי הנבחר פונים ומבקשים מהורי התלמידים להקפיד על ביצוע התשלומים במועדם, כך שביה"ס יוכל להעניק לתלמידיו את המיטב.


התשלום באתר האינטרנט – יחל ביום ב' ה- 29/8/22 (פירוט בהמשך)

הורים המעוניינים לבצע תשלום בהמחאות ומזומן בלבד

ניתן להגיע לביה"ס בתאריכים הבאים:

ביום ב' ה - 29/8/22 בשעות 8:00-14:00

ביום ג' ה - 30/8/22 בשעות 14:00-18:00


שימו לב - לא יתבצע רישום טלפוני!

- תלמידי חינוך מיוחד פטורים מתשלום על העשרה לימודית, אך מקבלים את שעות ההעשרה.

באישור משרד החינוך אנו גובים סכומים עבור מגמות ייחודיות

עפ"י הפירוט הבא:

  1. תלמידים הלומדים מקצועות מדעיים ברמה מוגברת 5 יח"ל (כולל תלמידי מגמת מדעים):

2. תלמידים הלומדים במגמות עפ"י הפירוט הבא:

פירוט כללי

ביה"ס השיק מערכת גביה חדשנית באמצעות האינטרנט המאפשרת להורים לבצע תשלומים

מכל מקום ובכל זמן בצורה פשוטה וקלה.

ניתן יהיה לשלם באתר האינטרנט החל מתאריך ה-29/8/22

קבלת קהל בביה"ס תתקיים בתאריכים 29-30/08/22 להורים המשלמים בהמחאות ובמזומן בלבד!

תשלום באשראי יתבצע אך ורק דרך אתר אינטרנט

כתובת האתר: citypay.co.il


*** לבחור- שם הרשות: קריית אתא, סוג התשלום: תשלומי הורים ***

הנחיות נוספות לרישום באינטרנט

· התשלום באינטרנט הינו תשלום מלא. (לא ניתן להוריד סעיפים)

· תלמיד שלא יצא לטיול יקבל החזר בצ'ק מקופת ביה"ס, אם הודיע זאת מראש כנדרש!


· חובה להציג קבלה בספריה לצורך קבלת ספרי לימוד.

הורה/תלמיד ששילם דרך האתר, יוכל להגיע לקבל ספרים בתאריכים: 29/8/22, בשעות 8:00-14:00.

30/8/22, בשעות 8:00-18:00

31/8/22, בשעות 8:00-15:00

א. הסדרי תשלומים:

1. למשלמים באמצעות צ'קים - עד 5 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

למשלמים בכרטיסי אשראי עד 8 תשלומים ללא ריבית והצמדה. (גם באתר האינטרנט)

2. צ'ק חוזר יחויב בעלות של 22₪ (עמלת החזר שיק)

ב. בקשה למלגה (הנחה בתשלומים):

1. הורה המעוניין לקבל מלגת לימודים (הנחה בתשלומים) יגיש טופס בקשה למלגה עם כל האישורים הנדרשים. (אין הנחה על תשלומי חובה)

2. טופס בקשה למלגה ניתן לקבל בגזברות ביה"ס. וניתן גם להוריד ולהדפיס.

3. ועדת ההנחות של ביה"ס תדון בבקשה והחלטתה תועבר להורים בחודש ספטמבר.

4. ניתן להגיש בקשה למלגה עד לתאריך 11/9/22.