חוזר תשלומים להורי תלמידי ביה"ס לשנה"ל תשפ"ד

30 אוגוסט 2023

יג' באלול תשפ"ג

הורים ותלמידים יקרים !

 

ברצוננו להביא לידיעתכם פרטים הקשורים בסדרי התשלום של בנכם/בתכם לשנה"ל תשפ"ד לחטיבה העליונה. 

המידע כולל את פרטי התשלומים לביה"ס בהתאם לאישור משרד החינוך, החלטות הנהלת ביה"ס ובאישור ועד ההורים המוסדי.

 

הנושאים והעלויות המובאות לידיעתכם בחוזר זה, הן תולדה של תכנון מדוקדק, שתכליתם להעניק לתלמידינו את הדרוש בתחום הידע, החינוך והתרבות בעלות ריאלית וחסכונית ובהתחשב במצב הכלכלי, וזאת מבלי לגרוע בשירותים הניתנים לתלמיד ולהמשך חיזוק התלמידים וטיפוח המצוינות.

 

הישגי בית הספר הגבוהים בשנים האחרונות הינם תוצאה של השקעה רצינית בהקטנת מספר התלמידים בכיתות, בשעות לימוד, בתגבורים ובשיעורי עזר וכן בפיתוח ובשיפור מגמות חדשות וייחודיות, פתיחת כיתות לימוד ממוחשבות, הוספת מחשוב מתקדם, ספריה מקצועית ומודרנית, וכל זאת במטרה לקדם את איכות ההוראה בכל המקצועות ולהעלות את סיכויי ההצלחה במבחני הבגרות. בנוסף מבצע ביה"ס מדי שנה עבודות פיתוח וטיפוח סביבתי, התקנת מזגנים, ע"פ הצורך, בכל הכיתות והמגמות המקצועיות לרווחתם של תלמידי ביה"ס.

 

לשנה"ל תשפ"ד ביה"ס מציב לעצמו יעדים ומטרות נוספות בתחום הפדגוגי, החינוכי והערכי.

מחד שיפור האקלים החינוכי, חיזוק החוסן ותחושת המוגנות של התלמידים, ומאידך העלאת אחוזי הזכאות בבחינות הבגרות וזאת במקביל להמשך פיתוחו וקידומו של ביה"ס.

 

הנהלת ביה"ס בשיתוף ועד ההורים המוסדי הנבחר, פונים ומבקשים מהורי התלמידים להקפיד על ביצוע התשלומים במועדם, כך שביה"ס יוכל להעניק לתלמידיו את המיטב.


 

התשלום באתר האינטרנט – יחל ביום ו' ה- 01/09/23 (פירוט בהמשך)

הורים המעוניינים לבצע תשלום בהמחאות ומזומן בלבד

ניתן להגיע לביה"ס בתאריכים הבאים:

    ביום ב' ה - 04/09/23 בשעות 14:00-18:00

  ביום ג' ה - 05/09/23 בשעות 8:00-14:00


שימו לב - לא יתבצע רישום טלפוני!

-         תלמידי חינוך מיוחד פטורים מתשלום על תל"ן

באישור משרד החינוך אנו גובים סכומים עבור מגמות ייחודיות

עפ"י הפירוט הבא:

2.  תלמידים הלומדים במגמות עפ"י הפירוט הבא:

פירוט כללי 

 

ניתן יהיה לשלם באתר האינטרנט החל מתאריך ה-01/09/23

קבלת קהל בביה"ס תתקיים בתאריכים 04-05/09/23 להורים המשלמים בהמחאות ובמזומן בלבד!

תשלום באשראי יתבצע אך ורק דרך אתר אינטרנט

כתובת האתר: citypay.co.il


 

*** לבחור- שם הרשות: קרית אתא, סוג התשלום: תשלומי הורים ***

 הנחיות נוספות לרישום באינטרנט

04/09/23 בשעות 14:00-18:00

05/09/23 בשעות 08:00-14:00


א.              הסדרי תשלומים:

 

1. למשלמים באמצעות צ'קים - עד 5 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

            למשלמים בכרטיסי אשראי עד 8 תשלומים ללא ריבית והצמדה. (גם 

            באתר האינטרנט)

2. צ'ק חוזר יחויב בעלות של 22₪ (עמלת החזר שיק)

ב.              בקשה למלגה (הנחה בתשלומים):