"2shop"

החנות לבגדי ומוצרי יד שניה הפועלת בשטח בית הספר תפתח גם לקהל הרחב יום בשבוע באופן קבוע, ותופעל על ידי תלמידי ביה"ס. מטרתה לעודד שימוש חוזר ותרבות צריכה נבונה בקרב קהילת העיר קריית אתא. כל הכנסותיה יהיו לטובת פעילויות 'ירוקות' לתלמידי בית הספר. בנוסף, יתקיים שיתוף פעולה יחד עם בית חב"ד בעיר על מנת לחשוף את קהילת העיר לחנות.


ניתן להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק: