מרחב יזמות טכנולוגית

בימים אלה, מושלמת הקמתו של מרחב ליזמות טכנולוגית, מרחב חדשני וייחודי שמספק סביבה לימודית עשירה בטכנולוגיה, במדע ובחדשנות, במרחב זה אף נבנה על ידי סוכנות החלל ומשרד המדע "חדר נקי", שבו יורכב הננו לוויין לקראת שיגורו ב-2020.