מרכז להוראה מתקנת

זו השנה השנייה, בה פועל בבית ספרנו מרכז למידה להוראה מתקנת, אשר מסייע לכלל תלמידי בית הספר.

מטרת ההוראה המתקנת הינה לבנות תשתית של מיומנויות וידע אשר יסייעו לתלמיד וייתנו לו כלים להתמודדות עם מטלות בית הספר.

הוראה מתקנת הינה דינמית באופייה ונובעת מצורכי התלמיד: קצב התקדמות הלמידה מותאם לתלמיד, שיטות הלימוד הן ייחודיות ונועדו לאפשר לתלמיד לרכוש אסטרטגיות למידה בהן יוכל להשתמש במקצועות רבי מלל.

ההוראה המתקנת ניתנת לתלמידים מכל שכבות בית הספר, מתבצעת במסגרת שיעורים פרטניים כחלק ממערכת בית הספר , כאשר הלמידה היא אישית לתלמיד, מורה מול תלמיד.

במרכז פועלות מורות לחינוך מיוחד אשר להן הכשרה ייחודית במתן אסטרטגיות אלו.

על פי משובים שהועברו אלינו מתלמידי המרכז ניכר שיפור אדיר בהישגיהם ותפקודם הלימודי הכולל.

תלמידים דיווחו כי הכלים שניתנו להם במרכז זה, סייעו להם בשיפור ציוניהם במבחנים, בהתמודדות עם הלמידה לקראת הבגרויות וכן תרמו להעלאת ביטחונם העצמי.