עמותת "שיעור אחר" פועלת לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור במערכת החינוך, תוך יצירת גשר בין אזרחים ממגוון תחומי עיסוק לתלמידים בבית הספר

העמותה מפעילה מתנדבים רבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק המעבירים קורסי העשרה בבתי ספר ברחבי הארץ. בין המתנדבים עורכי דין, שופטים, ובעלי תפקידים במערכת המשפטית

תלמידי כיתה י'/5 נפגשים במשך 12 שבועות עם שופטים, רשם ועוזר משפטי בכיר המעלים בפני התלמידים סוגיות ודילמות משפטיות המתדיינות באולמות בתי המשפט

הקורס מקנה לתלמידים כלים לחשיבה ביקורתית ועצמאית, תוך ראייה, הקשבה ואמפתיה ליישוב סכסוכים וקונפליקטים על בסיס סובלנות וכבוד הדדי

בסיום הפעילות ייצאו לסיור בבית המשפט