Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

המגמות שלנו

ניהול

עסקי

טכנולוגיות

תקשורת

הנדסת

אלקטרוניקה

הנדסת

חלל

מצטיינים הנדסת תוכנה

מצטיינים

מדעים

חשמל

הצצה לחלק מהדברים שקורים פה...

בית ספר קהילתי

מועצת תלמידים

של"ח וידיעת הארץ

הכנה לשירות משמעותי

נבחרות בית הספר

חינוך לבטיחות בדרכים

משלחת פולין

מעורבות חברתית