Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

המגמות שלנו

ניהול עיסקי

טכנולוגיות תקשורת

הנדסת אלקטרוניקה

הנדסת חלל

מצטיינים הנדסת תוכנה

מצטיינים מדעים

הצצה לחלק מהדברים שקורים פה...

בית ספר קהילתי

מועצת תלמידים

של"ח וידיעת הארץ

הכנה לשירות משמעותי

נבחרות בית הספר

חינוך לבטיחות בדרכים

משלחת פולין

מעורבות חברתית