המגמות שלנו

ניהול עיסקי

טכנולוגיות תקשורת 

הנדסת אלקטרוניקה

הנדסת חלל

מצטיינים הנדסת תוכנה

 מצטיינים מדעים

הצצה לחלק מהדברים שקורים פה...

בית ספר קהילתי

מועצת תלמידים

של"ח וידיעת הארץ

הכנה לשירות משמעותי

נבחרות בית הספר

חינוך לבטיחות בדרכים

משלחת פולין

מעורבות חברתית