הכנה לצה"ל

לשירות משמעותי ולחיים בחברה ובכלל

המעבר מילדות לבגרות ניכר ביתר שאת בשנות התיכון, התלמידים אינם עוד ילדים צעירים המתנהלים בחברה הפועלת לרווחתם בלבד, אלא הופכים לשותפים של ממש בעיצוב החברה בה הם חיים.

תוכנית ההכנה לצה"ל ולשירות משמעותי היא תכנית תלת שנתית, המאפשרת לתלמידים לתהות אודות מקומם בחברה ומפגישה אותם עם המקומות בהם הם יכולים להשפיע, ליצור, לעצב ולשנות.   

ולראיה, שיעור בוגרי ביה"ס המשרתים בצה"ל בתפקידי קצונה גבוה ביחס לממוצע הארצי, הן ביחס לגברים והן ביחס לנשים.