2מגמת הנדסה אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת חשמל עמוד 44-49.pdf