חינוך חברתי - קהילתי - ערכי

של"ח וידיעת הארץ

מעורבות חברתית

הכנה לשירות משמעותי

מועצת תלמידים

משלחת פולין

חינוך  לבטיחות בדרכים

פותחים בטוב

החברה בישראל מתמודדת עם סוגיות הנוגעות לצביונה החברתי, התרבותי, המדיני

 .והכלכלי במציאות מורכבת

 .התמודדות זו מעמידה אתגרים ייחודיים גם בפני מערכת החינוך

לצד קידום הישגים לימודיים, בית הספר משמש מסגרת ערכית, תומכת ואכפתית, הקשובה לצורכי בני הנוער, נותנת מענה לשאלות אישיות  וחברתיות ומחזקת את המכנה החברתי -  קהילתי -ערכי המשותף בקרב תלמידיה

תכנית החינוך החברתי-קהילתי-ערכי בביה"ס מטפחת ומפתחת את מודעותו של המתבגר להיותו ישראלי, בן למורשת ולתרבות היהודית ומכיר בתרבויות האחרות הסובבות אותו. 

מתוך רצון להגברת הזיקה בין התלמיד לסביבתו וארצו, ביה"ס פועל להכנת התלמיד לאזרחות פעילה, למעורבות ואחריות קהילתית ולקראת שירות משמעותי בצה"ל. 

התכנית מכוונת לחיים בחברה דמוקרטית, פלורליסטית, שוויונית, משתפת ופתוחה ועל בסיס המסורת היהודית.

בשכבת י' 

עוסקים במהלך השנה בנושא מניעת התנהגויות סיכוניות ובתוכנית "להיות אזרח" - זהות יהודית ישראלית, לקראת קבלת תעודת הזהות, וכן בנושאים ערכיים וייעוצים נוספים.

כמו כן, מתקיימות במשך השנה פעילויות שונות במסגרת לימודי יהדותם כמו שיחות על פרשת השבוע או לימוד בחברותא שבו משתפים הורים, מורים ותלמידים

בשכבת י"א

  ,עוסקים בנושא אהבה וזוגיות במסגרת שיעורי חינוך, כמו כן בנושא ההכנה לצה"ל - צו ראשון

.שנת שירות וסדנא לקראת שרות

בשכבת י"ב

מעמיקים בנושא ההכנה לצה"ל ופיתוח מודעות לקראת שנת שירות ומכינות וכמובן שירות      משמעותי בצה"ל

בנוסף לכל אלה, עוסקים כלל התלמידים בנושאים ערכיים של שוויון הזדמנויות, צדק חברתי, שיוויון בין המינים, אזרחות פעילה ועוד

נושאים כמו חינוך לבטיחות בדרכים וגלישה בטוחה ברשת, מטופלים בכל השכבות, בהתאם לגיל ולסוגיה המרכזית המעסיקה את התלמידים

תכנית המעורבות החברתית משולבת במהלך שלוש השנים במסגרת אישית וכיתתית עפ"י מתכונת מנהל חברה ונוער

מנהיגות תלמידים – בני הנוער הפוקדים את כתלי ביה"ס יהפכו בעוד שנים מספר לבוגרים                       אזרחי המדינה

אנו שואפים לטפח בוגר אחראי, משפיע, אכפתי ובעל יכולת הנהגה, ולכן אנו מזמנים לתלמידים הזדמנויות להנהיג בקבוצות שונות: מועצת תלמידים, מועצות שכבתיות, מועצה ירוקה, מועדון דיבייט, יזמים צעירים, צדק חברתי, מש"צים, קבוצות עמיתים, מנחי בית מדרש, מנהיגי דרך ועוד

.בבית הספר פועלות: סדנת תיאטרון קהילתי, להקת זמר ולהקת מחול

 .הפעילויות מגוונות בתחום החברתי ומטרתן להעשיר את עולמו של התלמיד וליצור אקלים בית ספרי מטפח, בונה וחיובי

 

יום שיא ערכי לציון יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל


 השנה בתיכון רוגוזין קרית אתא בחרנו לציין את יום הזיכרון ליצחק רבין ז״ל בפעילויות חווייתיות שונות  

תלמידי שכבות  י׳ ויא' השתתפו בפעילויות של חדר בריחה, קפה דילמה ויצירת כרזות בנושא אלימות ופגיעה בדמוקרטיה

תלמידי שכבת יב' השתתפו בפעילות של דיבייט בנושא לקיחת החוק לידיים ושיעורי חינוך בנושא רצח פוליטי

מטרת היום הייתה להפוך את התלמידים מפאסיביים לאקטיביים, להתמודד עם דילמות מוסריות, לנקוט עמדה ערכית, ולהעשיר את עולמם - נרשמה הצלחה רבה

החל מהיום פועל חדר זיכרון העוסק באבני דרך בחייו של יצחק רבין, בו יבקרו כל תלמידי בית הספר. את הפעילות ינחו תלמידי כיתה יא1