התוכנית לקידום כוח אדם טכנולוגי מטעם הטכניון


התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות י' עד י"ב, הלומדים מתמטיקה ברמות 4 ו - 5 יחידות לימוד ומתמקדת בתחומי                                   הלימודים המדעיים - מתמטיקה, פיזיקה וכימיה.

בחטיבה העליונה, הפעילות מקבילה לתוכנית הלימודים השוטפת והמשתתפים בה מקבלים חיזוק לימודי ותרגול מעמיק בחומר הלימודים.

לפני בחינות, מקבלים התלמידים תגבור נוסף כהכנה לבחינות ובהתאם לצורך גם שילוב במקצועות אחרים כדוגמת פיזיקה וכימיה.

הפעילות מתבצעת בקבוצות קטנות, על ידי חונכים מצטיינים מהטכניון, תוך כדי יצירת קשר אישי בין החונכים לתלמידים וקשר שוטף בין החונכים למורים המלמדים בבית הספר.

התוכנית פועלת בקשר הדוק עם הנהלת ביה"ס במטרה לסייע ולקדם את התלמידים ולהביא לידי שיפור בהישגיהם, דבר שיוכל לסייע להם בעת קבלתם למוסדות להשכלה גבוהה.