קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית


 

בביה"ס מתקיים מידי שנה - בקיץ שבין כיתה י"א לכיתה י"ב - קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית.

 

מבנה הקורס מיועד לתלמידי תיכון שבו מקבלים התלמידים המשתתפים הכנה לבחינה.

 

ביה"ס נעזר במכון פרטי, הנבחר בקפידה, תוך כדי פיקוח של הנהלת ביה"ס.

 

עלות הקורס נמוכה באופן משמעותי בהשוואה למחירי השוק והתלמידים מקבלים את כל אמצעי הלמידה הנדרשים.

 

הצלחה בקורס בשלב זה, מאפשרת לתלמיד לפנות ללימודים אקדמאיים במסגרת העתודה או מייד לאחר השחרור מן הצבא. הציון המתקבל, תקף במרבית האוניברסיטאות - לפחות 10 שנים.

 

לעתודאים - המבקשים להמשיך לימודיהם מייד לאחר סיום התיכון, ישנה חשיבות לקורס, בשל הצורך להירשם לעתודה רק לאחר מבחן פסיכומטרי.