המסלול הטכנולוגי - המוגבר

  • בוחרים את תחומי ההרחבה עם בחירת המגמה.

  • תלמידי הנתיב הטכנולוגי ברמה מוגברת יוכלו ללמוד מתמטיקה ואנגלית בהיקף של 4/5 יח"ל.

  • תלמידי מגמת האלקטרוניקה רשאים להרחיב על פי הישגיהם במתמטיקה ופיזיקה בחטיבת הביניים גם את מקצוע הפיזיקה ובתנאי שעומדים בקריטריונים ללימודי פיזיקה.

  • תלמידי אלקטרוניקה שלא ילמדו פיזיקה מוגבר, ילמדו פיזיקה בהיקף של 1 יח"ל וזאת כתנאי לקבלת תעודה טכנולוגית ולהמשך לימודים בכיתה י"ג/י"ד.

  • תלמידי המגמות בנתיב הטכנולוגי המוגבר חייבים בלימודי מקצוע אחד מדעי בהיקף של 1 יח"ל לפחות וילמדו את אחד מבין המקצועות ביולוגיה או פיזיקה (עפ"י שיקולי ביה"ס) וזאת לצורך זכאות לתעודה טכנולוגית ולהמשך לימודים בכיתה י"ג.