המסלול העיוני - המוגבר

  • תלמידי הנתיב העיוני במסלול מוגבר, ילמדו בנוסף למקצועות החובה את מקצועות הבחירה החל מכיתה י'.

  • כל תלמיד יבחר שני מקצועות מוגברים בהיקף של 5 יח"ל כל אחד. מכל אשכול ניתן לבחור מקצוע אחד בלבד.

  • בחירת מקצוע כלשהו, מותנית בעמידה בקריטריונים למקצוע.

  • אין לבחור שני מקצועות מאותו אשכול.

  • הבחירה מחייבת את התלמיד עד סוף כיתה י"ב.

  • במסגרת השכלה כללית ילמדו כל תלמידי הנתיב העיוני המוגבר תורה שבעל פה (משפט עברי) כמקצוע חובה בכיתה י'.

תלמידים שיהיו מעוניינים להמשיך בלימודי "משפט עברי" בהיקף של 5 יח"ל, יוכלו לעשות זאת ויצטרכו לוותר על הגברה אחת מתוך שתי ההגברות, בסוף כיתה י' לקראת המעבר לכיתה י"א.

  • כל התלמידים חייבים בלימודי מקצוע מדעי בהיקף של 1 יח"ל מתוך המקצועות: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה.