מבנה תעודת הבגרות


תעודת הבגרות לכלל התלמידים בבית הספר במסלולי הבגרות השונים, כוללת את מקצועות החובה הבאים:


מקצועות החובה לכל המגמות הם:

  • תנ"ך 2 יח"ל

  • ספרות 2 יח"ל

  • לשון והבעה 2 יח"ל

  • היסטוריה 2 יח"ל

  • אזרחות 2 יח"ל

  • מתמטיקה 3/4/5 יח"ל

  • אנגלית 3/4/5 יח"ל

  • יחידה מדעית 1 יח"ל

  • השכלה כללית 1 יח"ל


אנגלית ומתמטיקה ניתן ללמוד ברמה של 3/4/5 יח"ל.

מינימום היחידות הדרוש לקבלת תעודת בגרות הוא 21 יח"ל חיצוניות הכוללות לפחות מקצוע אחד מוגבר ברמה של 5 יח"ל.