הכוון - מבנה תעודת הבגרות

מבנה תעודת הבגרות עמוד 10.pdf