בחינות מעבר

באנגלית ומתמטיקה

מועד הבחינה

יום ג', 18/8/20 -בשעה 9:00

(בחופשת הקיץ)


הרישום לבחינה יתקיים אצל רכזת שכבת ט' בחטיבת הביניים

נושאים למבחן מ3 יח"ל ל4

הבנת הנקרא (unseen)

ברמת 5 יח"ל (מודל E) הכולל שאלות פתוחות, השלמת משפטים ושאלות רב- ברירה (אמריקאי)

( ניתן ללמוד מאתר יואל גבע)

Grammar (דקדוק)

תרגילי דקדוק המשלבים את הזמנים הבסיסיים.

Present simple

Present. Progressive

Past simple

Past progressive

Present perfect

משפטי תנאי:

If conditionals

Passive voice

פעיל, סביל

משימת כתיבה

חיבור תיאורי / הבעת דעה.

מועד הבחינה

יום ב', 17/8/20 -בשעה 9:00

(בחופשת הקיץ)


הרישום לבחינה יתקיים אצל רכזת שכבת ט' בחטיבת הביניים

נושאים למבחן מ3 יח"ל ל4

גאומטריה

משולשים, מרובעים - כולל התכונות כולל קטעי אמצעים במשולש ובטרפז.

אלגברה

1.שברים אלגבריים: צמצום, חילוק (ללא חיבור / חיסור).

2. משוואות ממעלה ראשונה וממעלה שניה ללא פרמטרים - (משוואה ריבועית כולל מכנה פשוט) + מערכת משוואות.

3. פונקציות: הקו הישר ופרבולה, נק' חיתוך, שטחים.

נושאים למבחן מ4 ל5יח"ל

כל הנושאים של מעבר מ 3 יח"ל ל – 4 יח"ל.

ובנוסף:

בעיות מילוליות .

משוואות ריבועיות עם פרוק מורכב במכנה.