בחינות מעבר

באנגלית ומתמטיקה

מועד הבחינה

יום ה', 18/8/22 -בשעה 9:00

(בחופשת הקיץ)

הרישום לבחינה יתקיים אצל רכזת שכבת ט' בחטיבת הביניים

חומר לבחינת מעבר באנגלית מ 3 יח"ל ל – 4 יח"ל


 • אנסין – מודל C ניתן ללמוד מאתר יואל גבע.

 • קטע כתיבה קצר – חיבור קצר עד 100 מילים – קטע תאורי / הבעת דעה / אוצר מילים.

 • משימת דקדוק:

 1. הווה פשוט present simple

 2. Present progressive

 3. Past simple

 4. Past progressive

 5. Present perfect

 6. Present perfect / simple הווה מושלם פשוט

חומר לבחינת המעבר מ-4 יח"ל ל-5 יח"ל – אנגלית


- הבנת הנקרא (unseen) ברמת 5 יח"ל (מודל E) הכולל שאלות פתוחות,

השלמת משפטים, שאלות רב- ברירה (אמריקאי) – ניתן ללמוד מאתר יואל גבע.

- Grammar (דקדוק) – תרגילי דקדוק המשלבים את הזמנים הבסיסיים.

 1. Present simple

 2. Present. Progressive

 3. Past simple

 4. Past progressive

 5. Present perfect

 6. משפטי תנאי -

If conditionals

Passive voice

פעיל, סביל

 • משימת כתיבה- חיבור תיאורי / הבעת דעה

מועד הבחינה

יום ד', 17/8/22 -בשעה 9:00

(בחופשת הקיץ)

הרישום לבחינה יתקיים אצל רכזת שכבת ט' בחטיבת הביניים

חומר למבחן מעבר מ – 3 יח"ל ל – 4 יח"ל

גיאומטריה – משולשים, מרובעים ( כל התכונות כולל קטעי אמצעים במשולש ובטרפז).

אלגברה – שברים אלגבריים: צמצום, חילוק (ללא חיבור / חיסור).


משוואות ממעלה ראשונה וממעלה שניה ללא פרמטרים.

(משוואה ריבועית כולל מכנה פשוט) + מערכת משוואות.


פונקציות: הקו הישר ופרבולה, נק' חיתוך, שטחים.

חומר למבחן מעבר מ – 4 יח"ל ל – 5 יח"ל

כל הנושאים כמו בסעיף 1 (מעבר מ – 3 יח"ל ל – 4 יח"ל).

ובנוסף: בעיות מילוליות, משוואות ריבועיות עם פרוק מורכב במכנה.