לוח הצלצולים               

     שיעור ראשון        -    08:45- 08:00 

     שיעור שני            -    09:35 - 08:50 


     שיעור שלישי       -     10:25- 09:40

                     

     שיעור רביעי        -    11:30 - 10:45              


     שיעור חמישי      -     12:20 -11:35

 

     שיעור שישי        -     13:10 - 12:25 


     שיעור  שביעי     -     14:05 - 13:20


     שיעור שמיני      -     14:55 - 14:10 


     שיעור תשיעי     -     15:45 - 15:00


     שיעור עשירי     -     16:35 - 15:50