לוח הצלצולים

שיעור ראשון - 08:45- 08:00

שיעור שני - 09:35 - 08:50


שיעור שלישי - 10:25- 09:40

שיעור רביעי - 11:25 - 10:40


שיעור חמישי - 12:15 -11:30

שיעור שישי - 13:05 - 12:20


שיעור שביעי - 14:00 - 13:15


שיעור שמיני - 14:50 - 14:05


שיעור תשיעי - 15:40 - 14:55


שיעור עשירי - 16:30 - 15:45