לימודי משפט עברי (תושב"ע)

על פי תכנית הלימודים במשפט עברי, ילמדו תלמידי המסלול העיוני המוגבר את המקצוע כחובה בכיתה י', כמקצוע השכלה כללית.

תלמידים שיהיו מעוניינים, יוכלו להמשיך בלימודי "משפט עברי"

כמקצוע מוגבר בהיקף של 5 יח"ל במקום אחת משתי ההגברות

שהתחילו בכיתה י'.


התורה שבעל פה נשענת במידה רבה על התורה שבכתב, מבהירה אותה ומרחיבה אותה. פירושים אלו לא נכנסו לתורה הכתובה, אך ליוו אותה ועברו מדור לדור באמצעות הוראה שבדיבור, רק מאוחר יותר בוטל האיסור על כתיבת התורה שבעל פה.

התורה שבעל פה כוללת ספרים שונים, בהם מובאים דברי חז"ל (חכמינו זכרונם לברכה) ובראשם: המשנה, התלמוד הבבלי ומדרשי רבה.


התורה שבעל פה עסקה בנושאים רבים ומגוונים. הסוגיות הנלמדות מייצגות עמדות שונות וחוקים שנגזרו מעמדות אלו.

להלן מספר נושאים שתפגשו במהלך לימודיכם:

יחיד וחברה

בה נדון בסוגיות כגון: ערך חיי אדם; חובות אדם כלפי חיי הזולת, חובות אדם כלפי רכוש זולתו, ריבוי דעות בחברה ודרכים להכרעה.

דברים שבינו ובינה

בנושא זה דנים בסוגיות שונות הנוגעות לחיי המשפחה: דעות שונות על נישואין, על זוגיות, על מטרת הנישואין ועל הולדה; חובות וזכויות בני הזוג בנישואין, סיבות שונות לגירושין, חובות הורים כלפי ילדיהם ועוד.

משפט ויושר

יחידה זו דנה ביחס שבין החוק היבש לבין "חוק הלב" – שיקולים מוסריים ואנושיים המכוונים את האדם לנהוג "לפנים משורת הדין".

חקיקה

יחידה זו תעסוק בשאלות הקשורות לתשתית החוקתית של המשפט העברי: הסמכות לחוקק חוקים ולשנות חוקים קיימים, גבולותיה ודרכי החקיקה.

רשות הרבים

יחידה זו תעסוק במקורות שעניינם – חובותיהם וזכויותיהם של המשתמשים ברשות הרבים

אבות ועוד

יחידה זו תעסוק במאמרי חכמה והגות של חז"ל


מדעי החברה

סוציולוגיה - היא מדע העוסק בחקר החברה ובהתנהגות האדם בחברה.

הסוציולוגיה מניחה שהתנהגות האדם אינה מקרית וכי ניתן לזהות חוקיות בהתנהגות האדם בחברה. הסוציולוגים חוקרים כיצד הסביבה שבה אנו חיים משפיעה על חיינו ועל התנהגותנו. הסוציולוג מנסה לתאר ולהסביר את ההתנהגות ואת הגורמים לה.


אנו נלמד ארבעה נושאים בהרחבה:

 • תרבות נעורים וצריכה

 • חיים משפחתיים

 • גלובליזציה

 • עולם העבודה והארגונים


רשימת השאלות שלפניכם, נועדה להמחיש לכם את תחומי המחקר הסוציולוגי (בכמה מן הדוגמאות תיתקלו במהלך לימודיכם):

* מהן הסיבות לגירושין?

* מדוע רוב האנשים מתנהגים בהתאם למקובל בחברה? ומדוע לעומת זאת, יש הסוטים מההתנהגות המקובלת בחברה?

* מהי ההשפעה של יציאת האם לעבודה מחוץ לבית, על יחסיה עם ילדיה ועל הישגיהם הלימודיים?

* מה הופך אדם להיות מנהיג?

* מי משפיע עלינו יותר? ההורים או החברים?

מטרת לימודי הסוציולוגיה היא להוביל את תלמידינו לקראת יכולת לניתוח האירועים החברתיים והתרבותיים הסובבים אותם והנראים כברורים מאליהם, באמצעות מושגים ותיאוריות הלקוחים מתחום מדעי החברה, כפי שנלמדים באקדמיה.


פסיכולוגיה - היא מדע החוקר את התנהגות האדם.

מדע הפסיכולוגיה מתבונן בהתנהגותם של בני אדם במצבים שונים, למשל: במגרש כדורגל, בתור לקולנוע, בשפת הים, במשרד, בכיתה, בצבא ובתוך המשפחה. התבוננות זו בהתנהגות היחיד, מלמדת, שבצד הדמיון שאנו מוצאים בהתנהגותם של בני האדם, קיימים גם הבדלים רבים בתגובותיהם. כפי שאין בני אדם זהים במראם האנושי, כך אין הם זהים במבנה האישיות ובהתנהגויותיהם.


מהנושאים שילמדו בפסיכולוגיה כללית:

 • חקר הקוגניציה - כיצד אנו תופסים, מקשיבים, זוכרים, חושבים ומקבלים החלטות.

 • אישיות - מהי אישיות האדם? האם אישיותנו קבועה והאם היא ניתנת לשינוי?

 • לחץ - מהם הגורמים לו? כיצד ניתן להפיג את הלחץ שבו אנו מצויים?

 • מהו רגש? האם הוא מולד או נרכש?

 • כמו כן, נעסוק בהיבטים בפסיכולוגיה חיובית.


הפסיכולוגיה ההתפתחותית חוקרת את ההתנהגויות האופייניות לכל גיל ואת השינויים המתרחשים בהן מיום התהוות האדם (בתהליך ההפריה) ועד ליום מותו.

בתחום זה נלמד תיאוריות התפתחות של תיאורתיקנים נבחרים כפרויד ואריקסון. כמו כן, נחשף לתיאוריות עכשוויות נוספות.


הפסיכולוגיה החברתית עוסקת בהתנהגות הפרט, בהקשריו החברתיים. כיצד התנהגותו היא תוצר של השפעות חברתיות.

נתייחס לשאלה כיצד הפרט מעבד את המידע החברתי הסובב אותו, כיצד הוא מגבש את השקפת עולמו באמצעות עמדות ודעות קדומות, כיצד הוא מושפע מהקבוצה ועד כמה הוא מוכן לציית לה?


מהנושאים שילמדו במסגרת פסיכולוגיה חברתית:

 • חשיבה חברתית

 • השפעה חברתית

 • עמדות ודעות קדומות

 • אלטרואיזם


הלימודים במדעי החברה הם ברמה של 5 יח"ל:

2 יח"ל סוציולוגיה

2 יח"ל פסיכולוגיה

1 יח"ל בסוציולוגיה עבודת חקר


מדעי המחשב

מקצוע מדעי המחשב נלמד בבית הספר בכל מגמות הלימוד שכולל לימודים עיוניים ולימודים מעשיים בסדנאות המחשבים.

מדעי המחשב נלמדים בהיקף 5 יח"ל עפ"י החלוקה הבאה:


4 יח"ל – מדעי המחשב 70%

1 יח"ל – מבוא למערכות מידע 30% (הערכה חלופית)

לימוד מדעי המחשב בהיקף של 5 יח"ל יתחיל בכיתה י' עפ"י רמת הלימוד והישגי התלמיד במקצוע המתמטיקה בכיתה ט', מקצוע מדעי המחשב ברמה של 5 יח"ל מקנה בונוס של 25 נקודות בכניסה למוסדות השכלה גבוהה.

ביולוגיה

ביולוגיה היא ענף במדעי הטבע העוסק בתופעות הקשורות לחיים וליצורים חיים.

היא נחשבת לאחד מענפי המדע המרכזיים.

הביולוגיה נמצאת בחזית המחקר המדעי. מס' תחומים בביולוגיה נחשבים לנחקרים ביותר כיום וכפורצי דרך בעתיד הקרוב. העיקריים שבהם הם: חקר המוח, תאי גזע, ביולוגיה התפתחותית, הנדסה גנטית, וחקר חיידקים ווירוסים.

נושאי הלימוד:

בתוכנית הלימודים במקצוע הלימוד ביולוגיה חלק עיוני וחלק מעשי:

החלק העיוני כולל את הוראת נושאי הליבה של תוכנית הלימודים, המהווים את תשתית

הידע להבנת נושאי הלימוד האחרים. נושאי הליבה הם: גוף האדם; התא, מבנה ופעילות;

אקולוגיה. החלק העיוני כולל גם את הוראת אחד מנושאי העמקה: בקרה על ביטוי של גנים;

פיזיולוגיה השוואתית; חיידקים ונגיפים בגוף האדם.

החלק המעשי כולל ביצוע ניסויי מעבדה, סיור לימודי ועבודת חקר (ביוחקר).

דרכי הוראה מגוונות :

הרצאות, קריאת מאמרים מדעיים וניתוחם, סיור לימודי, מעבדות, למידה בדרך החקר, למידה מקוונת.

לצורך פיתוח אוריינות מדעית, התוכנית משלבת עיסוק במגוון רחב של מיומנויות חשיבה ומיומנויות אוריינות-מדעית, בצד העיסוק בתכנים לימודיים.


מרכיבי הציון הסופי של 5 יח"ל בביולוגיה:

עבודת חקר מדעית (ביוחקר) - מהווה 30% בהערכה הבית ספרית בתוכנית הלמידה המשמעותית.

בחינה עיונית מוערכת בהערכה חיצונית- מהווה 55% מהציון הסופי של המקצוע.

בחינת מעבדה מוערכת בהערכה חיצונית- מהווה 15% מהציון הסופי.


הביולוגיה בהמשך לימודים אקדמיים: מקנה בונוס מדעי במוסדות אקדמאים שונים. מהווה בסיס חשוב ללימודי המשך במקצועות כמו ביולוגיה, רפואה, ביוכימיה, הנדסה ביו-רפואית, מחקר רפואי, רוקחות, וטרינריה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה, הנדסה גנטית ועוד.