מבנה בית הספר

:בית הספר התיכון המקיף רוגוזין הינו בי"ס שש-שנתי הכולל

שתי חטיבות ביניים – כיתות ז'-ט

חטיבה עליונה – כיתות י'-י"ב

מכללה - כיתות י"ג – י"ד בנתיב הטכנולוגי במגמת אלקטרוניקה

.הלימודים בחטיבה העליונה מתקיימים בשני נתיבים: עיוני וטכנולוגי

.בנתיב הטכנולוגי מתקיימים הלימודים עפ"י מגמות ומסלולי לימוד

התלמידים הלומדים במסלולים מוגברים ורגילים, מקבלים עם סיום לימודיהם תעודת

.בגרות של משרד החינוך והתרבות בתנאי שהצליחו בלימודיהם בביה"ס ובבחינות הבגרות של משרד החינוך

תלמידי הנתיב הטכנולוגי בכל המסלולים מקבלים תעודה טכנולוגית – המעידה על תחום התמחותם, שאותה ניתן

.בתעודת סיווג מקצועי מטעם משרד העבודה