מזכירות ראשית 

הנהלה

 04-8433400  

הוגו מולר 13 קרית אתא

שכבת יב'

04-8433400 שלוחה 408 

noy@rogozin.org.il

שכבת יא'

04-8433400 שלוחה 407 

norit@rogozin.org.il

שכבת י'

 04-8433400 שלוחה 406

carmela@rogozin.org.il