04-8433400 שלוחה 408

nurit@rogozin.org.il

סיור בלוחמי הגטאות

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין

פילוח לפי כיתות של מספר המשתתפים בתרגיל למידה בחירום הארצי

03.03.20