שכבת יא'

פילוח לפי כיתות של מספר המשתתפים בתרגיל למידה בחירום הארצי

03.03.20