בשנה"ל תשפ"א הוסמך תיכון רוגוזין כ"בית ספר ירוק מתמיד"הפועל להסברה ולחינוך מקיים, זאת לאור תהליכים מקדמי קיימות וחינוך סביבתי. התלמידים משתתפים בפרויקטים כיתתיים ובית ספריים, בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך, הרשות להגנת הטבע, עיריית קריית אתא ואנשי מקצוע רבים נוספים. מטרת הפרוייקטים הירוקים היא העלאת המודעות הסביבתית בקהילת בבית הספר ובעיר לנושא הקיימות.

בהמשך לתהליך הסמכת בית הספר כבית ספר ירוק מתמיד, ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך, הרשות להגנת הטבע, עיריית קריית אתא ואנשי מקצוע רבים, בתחילת שנה"ל גובשה קבוצת תלמידים משכבת י' אשר תהווה הרחבה לקבוצת המנהיגות הירוקה בבית הספר – מדובר בגוף נבחר של תלמידים המעוניינים להוביל תהליכי שינוי בבית הספר. חברי המנהיגות הירוקה לומדים ופועלים למען הקהילה וכמובן למען בית הספר. חברי המנהיגות הירוקה לומדים ופועלים למען הקהילה וכמובן למען בית הספר, ופועלים במספר תחומים: שילוט ביה"ס, הצבת פחי מחזור לנייר ולבקבוקים, העברת סקר בנושא משבר האקלים והסברה בנושא בכיתות, פרסום והגדלת החנות ועוד.


פעם בשנה מתקיים בית מדרש לקהילת בית הספר (מורים, הורים ותלמידים) המוקדש לנושא קיימות ושמירה על איכות הסביבה, ובמהלך השנה כיתת המנהיגות הירוקה עורכת שיעורי הסברה בנושא בכיתות.


בבית ספרנו קיימת גינה אקולוגית, גינה עונתית לגידול צמחי תבלין וירקות העונה, אותה מפעילים התלמידים בשיתוף עם מורי השל"ח. מכירות תוצרי הגינה האקולוגית מתבצעות במהלך ההפסקות ובימי הורים.

במסגרת פרויקט בית ספר ירוק התלמידים מבצעים שימוש חוזר בחומרי פסולת להרכבת פינות ישיבה ולטובת קישוט הגינה.


כמו כן, במסגרת הפרוייקט בית הספר מפעיל חנות לבגדי יד שניה

תוכנית "טיים" לשימור ערכי טבע עולמיים - ארגון טיים הוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח שהוקם בישראל. הארגון פועל לשימור ולהגנה של בתי גידול טבעיים ברחבי העולם באמצעות רכישתם של בתי הגידול הללו על ידי גיוס המונים והפיכתם לשמורות טבע.

בבית ספרינו מתקיימת תוכנית "טיים" מזה כ- שלוש שנים. במסגרת התוכנית התלמידים מתוודעים למשברים האקולוגיים אשר פוקדים את כדור הארץ ולייחודיותן של שמורות הטבע השונות שהארגון מעוניין לרכוש. התלמידים מפיקים אירועים מיוחדים לצורכי גיוס כספים כדוגמת, איסוף ספרים ומכירתם, מכירת מוצרי יד שניה, עיצוב קופסת תרומות בדמות הקופסא הכחולה של קק"ל ומתן דברי הסבר לתלמידי בית הספר על חשיבות השימור של ערכי טבע.

החל מחודש ספטמבר, בשנת הלימודים הנוכחית, מתקיים בבית ספרינו פרויקט למידה משותף בזום של תלמידי התוכנית עם תלמידים מרואנדה בגילאי 13-18, שגם הם לוקחים חלק בתוכנית. במסגרת הפרויקט התלמידים מכירים אחד את השני, נחשפים להיסטוריה, לתרבות ולמנהגים הייחודיים של כל עם. יתרה מזאת, הם נחשפים אף למאפייניו של כל חבל ארץ ולשיטות שונות לשימור שטחי טבע ומגוון המינים.