המרכז להוראה מותאמת

בבית ספרנו פועל מרכז למידה להוראה מותאמת, אשר מסייע לכלל תלמידי בית הספר. מטרת ההוראה המותאמת הינה לבנות תשתית של מיומנויות וידע אשר יסייעו לתלמיד וייתנו לו כלים להתמודדות עם מטלות בית הספר. הוראה מותאמת הינה דינמית באופייה ונובעת מצורכי התלמיד: קצב התקדמות הלמידה מותאם לתלמיד, שיטות הלימוד הן ייחודיות ונועדו לאפשר לתלמיד לרכוש אסטרטגיות למידה בהן יוכל להשתמש במקצועות רבי מלל. ההוראה המותאמת ניתנת לתלמידים מכל שכבות בית הספר, מתבצעת במסגרת שיעורים פרטניים כחלק ממערכת בית הספר, כאשר הלמידה היא אישית לתלמיד, מורה מול תלמיד. במרכז פועלות מורות לחינוך מיוחד אשר להן הכשרה ייחודית במתן אסטרטגיות אילו.

על פי משובים שהועברו אלינו מתלמידי המרכז ניכר שיפור אדיר בהישגיהם ותפקודם הלימודי הכולל. תלמידים דיווחו כי הכלים שניתנו להם במרכז זה, סייעו להם בשיפור ציוניהם במבחנים, בהתמודדות עם הלמידה לקראת הבגרויות וכן תרמו להעלאת ביטחונם העצמי.