פותחים בטוב

בית הספר מאמין כי כל מורה הוא מחנך וכפועל יוצא מכך מופעלת תוכנית "פותחים בטוב"

בכל כיתות הלימוד בביה"ס.

במסגרת התוכנית מוקדשות 10 הדקות הראשונות בכל יום לעיסוק בנושאים ערכיים שונים.

לכל יום בשבוע יוחד נושא

יום ראשון : מדע בקטנה

יום שני : על סדר היום

יום שלישי : היום לפני....

יום רביעי : הנושא השנתי-ערבות הדדי

יום חמישי : מרחבי שיח

יום שישי : כמעט שבת שלום

כל מורה פותח את היום בעיסוק מובנה בנושא וזאת במטרה לעורר למחשבה וסקרנות, בידיעה ברורה כי אין אפשרות למצוא את כל התשובות היום

"מה שחשוב הוא לא להפסיק לשאול"

(אלברט איינשטיין)