פותחים בטוב

המטרה המרכזית של התוכנית היא לעודד עניין וסקרנות, לפתח שיח פורה ולסייע לתלמיד לפתח את זהותו והשקפת עולמו, באמצעות הדו-שיח המתקיים בין המחנך/מורה לבין התלמיד, במהלך שיעורי החינוך. כל מורה הוא בראש ובראשונה איש חינוך בעל השקפה חינוכית ערכית ברורה.

כל שיעור ראשון ביום, בכל כיתה, יפתח ב - 10 דקות שיוקדשו לנושא היום (ע"פ רשימת הנושאים המופיעה למטה).

קובץ הצעות לפעילות נכתב והוכן ע"י תלמידים עבור המורים, וכל ההצעות לפעילויות יימסרו מראש לכלל המורים.

כל ההצעות מותאמות לעיסוק קצר ותמציתי, יש לשמור על מסגרת הזמן של 10 דקות גם כאשר נוצר בכיתה שיח פורה ורצון להמשיך.


לכל יום בשבוע מוקדש נושא לעיסוק:

יום א' – על סדר היום

יום ב' – קיימות

יום ג' – "היום לפני..."

יום ד' – אנשים ששינו את העולם

יום ה' – מסביב לגלובוס

יום ו' – כמעט שבת שלום

"החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה"

(א.ד. גורדון)