הטיפול בפרט

הייעוץ החינוכי בבית הספר מייצג את תחום בריאות הנפש במערכת ואמון על התהליכים ההתפתחותיים של הפרט והארגון, במטרה להביא לתפקוד מיטבי ולמיצוי מירבי של הכוחות הפועלים בביה"ס.

מתוקף כך ניתן לייעוץ בית ספרנו מקום מרכזי והוא מרכיב חשוב בעשייה החינוכית הבית ספרית.

הצוות הטיפולי מונה שבע יועצות בחטיבה העליונה (שתיים בכל שכבה), פסיכולוג, עובדת סוציאלית, אחות, קב"סית.

כל הגורמים הטיפוליים מקיימים קשר שוטף וקבוע לצורך היוועצות, טיפול ומעקב. 

הצוות הייעוצי-טיפולי בביה"ס מפתח תכניות ייחודיות הנותנות מענה לצרכים הלימודיים, חברתיים, רגשיים של כל באי ביה"ס, למען יצירת אקלים חינוכי מיטבי ופיתוח סביבה לימודית וחברתית בטוחה, שיוויונית ומקדמת התפתחות אישית.


עבודת הייעוץ בביה"ס מתבצעת בשלושה מעגלים:

השתלמות מורים מקצועיים – פסיכופדגוגיה

השתלמות מחנכים

הדרכת מחנכים